Iz katerih materialov so izdelane postelje Hästens?

Vprašali ste nas

Hästens za izdelavo svojih postelj uporablja šest glavnih naravnih materialov, ki so:

Njihov vrstni red je naveden po njihovi pomembnosti, v kolikšni meri posamezni materiali vplivajo na spalne lastnosti postelj Hästens.

Naravni materiali v posteljah Hästens